Ako funguje Faktúrovo?

Preskúmajte bohaté funkcie fakturačného systému Faktúrovo a naučte sa, ako s ním pracovať rýchlo, efektívne a bez problémov. Tvorte doklady zadarmo a bez potrebných úvodných školení.
Updated on 11. mája 2021

V časti Faktúry je možné začať vytvárať faktúru kliknutím na tlačidlo “Pridať faktúru”

Vytvorenie faktúry prebieha v troch jednoduchých krokoch: 1. Výber zákazníka, 2. Zadanie informácií o faktúre, 3. Vyplnenie položiek faktúry.

Výber zákazníka

Faktúrovo umožňuje evidenciu zákazníkov, resp. obchodných partnerov. V prvom kroku vytvárania faktúre je potrebné vybrať zákazníka zo zoznamu zákazníkov. V prípade, že sa v zozname nenachádza žiaden zákazník, je potrebné ho vytvoriť. Viac detailov k vytváraniu zákazníkov je možné nájsť v časti Vytvorenie zákazníka.

V prvom kroku je na výber dizajn faktúry – dizajn je možné zvoliť jednotlivo pri každej faktúre.

Zadanie informácií o faktúre

Číslo faktúry je generované automaticky, avšak je možné ho zadať aj manuálne po kliknutí na ikonu .

Referenčné číslo slúži na dodatočnú identifikáciu a nie je povinné, je možné doň zadať napríklad číslo objednávky od zákazníka alebo iné.

Faktúrovo umožňuje vytvorenie niekoľkých číselných radov. V prípade, že nechcete používať číselné rady, môžete nechať toto pole prázdne. Viac o číselných radoch a ich nastavení v časti Číselné rady.

Na faktúre je možné upraviť dátum vystavenia, dátum dodania/zdaniteľného plneniadátum splatnosti. Dátum splatnosti je možné definovať globálne v časti Všeobecné nastavenia.

Variabilný symbol je generovaný automaticky na základe čísla faktúry, resp. číselného radu. Je možné ho zadať aj manuálne po kliknutí na ikonu .

Bankový účet je účet, na ktorý chcete, aby bola faktúra uhradená. Je možné definovať viacero vašich bankových účtov. Viac o ich nastavení v časti Bankové účty.

V prípade, že vytvárate faktúru pre už uskutočnenú platbu, môžete zakliknúť pole “Faktúra už bola uhradená”. Vtedy sa k vytvorenej faktúre automaticky priradí platba a faktúra bude považovaná v systéme za uhradenú.

K faktúre je možné zadať ľubovoľnú poznámku, ktorá sa zobrazí v dolnej časti faktúry.

Položky na faktúre

Posledným krokom vytvorenia faktúry je pridanie samotných položiek faktúry. Položky je možné vybrať zo zoznamu položiek alebo pridaním vlastnej položky kliknutím na tlačidlo “Pridať vlastnú”.

Jednotlivé položky obsahujú informácie:

  • Názov položky,
  • Popis položky,
  • Počet/množstvo,
  • Jednotky – kusy, kilogramy, metre,
  • Jednotková cena,
  • Zľava – percentuálna zľava na položku

Položku z faktúry je možné odstrániť kliknutím na ikonu .

V prípade pridávania položiek zo zoznamu položiek je potrebné vybrať položku zo zoznamu a potvrdiť kliknutím na tlačidlo “Pridať zo zoznamu”.

 

What are your feelings